Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan BouwConsulent Noot niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

BouwConsulent Noot behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie van deze internetsite te publiceren of op enige wijze openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BouwConsulent Noot.

BouwConsulent Noot aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.
Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.